15.5.08

LAASTE INSKRYWING (VOORLOPIG)

Hierdie is - voorlopig - die laaste inskrywing op hierdie blog. Dit was baie lekker om in hierdie ruimte my sê te sê oor allerlei sake, veral aangesien briewe aan verskeie koerante nie gepubliseer is of word nie. Maar dit wil voorkom of die blog nie die getal kykers/lesers trek wat 'n mens graag sal wil sien nie, waarskynlik omdat daar so baie van die soort ding is en dit lyk of Steve H se blog om een of ander duistere rede gewilder is as myne!

Die paar besoekers wat af en toe hier kom kyk, word verwys na Praag se nuwe nuuswebblad by http://www.praag.co.za/ waar daar die geleentheid is vir enigeen om deur middel van artikels insette oor sake van die dag te lewer. Ek dink dat my sieninge en standpunte eerder daar gelees sal word as in hierdie ruimte.

Ek werk aan die gedagte om van Thysgenoot 'n elektroniese koerant te maak wat aan 'n veelheid van e-posadresse uitgestuur sal word. Maar dit kos bietjie werk om so iets op te bou - veral 'n adreslegger met baie adresse. Indien u 'n adreslys het wat u dink nuttig kan wees vir so 'n netkrant (nuwe woord - oop vir beter voorstelle!) stuur dit gerus aan thyshuman@gmail.com.

Aan diegene wat gereeld of ongereeld hier ingeloer het, dankie vir die kuier. Sien julle op Praag.

2.3.08

ATKV NEEM FINAAL AFSKEID VAN AFRIKANERVOLK

Met die aanstelling van Danny Titus as Kulturele Direkteur van die ATKV (in die plek van Coenie de Villiers) aan die einde van Februarie het die organisasie wat nou al verskeie jare stelselmatig weg beweeg van die Afrikanervolk, hom finaal van die Afrikaner en sy toekoms gedistansieer.

Die beleid van die ATKV vorentoe gaan wees om meer Kleurlinge by die organisasie te betrek, groter assimilasie tussen wit en bruin Afrikaanssprekendes te bewerkstellig, poog om ‘n nuwe enkele volk uit die twee groepe saam te stel en dus die Afrikanervolk soos ons hom tot nou geken het, effektief in sy peetjie te stuur.

Maar die organisasie gaan nie in laasgenoemde doeleindes slaag nie. Hy gaan homself net al hoe meer vervreem van Afrikaners, hy gaan toenemend lede verloor onder diegene wat hulself as Afrikaners sien en hy gaan sommer gou bestempel word en eintlik ontpop as anti-Afrikaner en ook anti-wit. Of die ATKV nog lank in die toekoms onder daardie naam kan bestaan, val te betwyfel.

Net eers ‘n paar opmerkings:

Met Titus se aanstelling sal enigeen wat hierdie blog vroeër gelees het, besef dat ek nou maar in die openbaar moet erken dat ek verkeerd was toe ek pas na Coenie se bedanking hier voorspel het dat Conrad Sidego (oud-Rapport joernalis) waarskynlik die pos sou kry. Ek het toentertyd eintlik 'n kortlys van drie Kleurlnge gemaak - die ander twee was Hein Willemse en Jonathan Jansen.

Ek het Titus oorweeg as 'n moontlike kandidaat, maar ek het nie gedink dat die ATKV so dom sou wees nie. Ek was al weer verkeerd!

Titus word voorgehou as sterk pro-Afrikaans, maar in my boek is hy eerder anti-Afrikaner. Sy standpunte ten gunste van Afrikaans moet erken en selfs vanuit ‘n taaloogpunt waardeer word, maar ek dink die anti-Afrikaner houding wat daar uit hom straal, gaan uiteindelik die oorhand kry.

Titus se bande met mense soos Boesak, Christo van Rheede en diegene is algemeen bekend en ek dink nie hy gaan hulle vervreem deur nou skielik sterk pro-Afrikaner te word nie. Ek sal graag nog meer vroeëre standpunte oor hierdie kwessies van prof Titus wou verneem, maar ek maak nie staat op Beeld of die ATKV om die dinge vir ons op te rakel nie.

Hy is ook lid van Hurisa - die Human Rights Institute of SA. Die organisasie se bestuur lyk so (presies soos oorgeneem van die organisasie se webblad):

The Board of Directors of HURISA, has been chaired since its inception and until recently by Judge Richard Goldstone, former Judge of the Constitutional Court of South Africa. The current Chairperson is Ms Sheena Duncan, a long-time and well known human rights activist. The Board comprises of prominent persons who have a proven commitment to human rights, good governance and democracy. While most have legal training, all have considerable experience and expertise of human rights issues and the governance of non-governmental organisations.
Other board members are: Ms. Irene Menell, Ms Shirley Mabusela, Advocate Salim Ebrahim, Prof Danny Titus, Dr Johan Olivier, Advocate Solly Sithole, and Ms Venetia Govender.

Vir diegene wat miskien nie oud genoeg is nie, net ter inligting: Sheena Duncan was een van die stigterslede en jarelange leier van die Black Sash - ‘n linkser en groter anti-Afrikaner organisasie kon jy nie in die land kry nie. Irene Menell is ook ’n oud-Black Sash lid en eggenote van een van die land se groot mynmagnate (nie net Engels nie, eintlik Brits).

Miskien kan ‘n blogleser vir ons meer inligting or sommige van die ander mense gee. En verdere soorgelyke bande van Titus sal ook waardeer word.

‘n Ander baie belangrike kwessie is die moontlikheid dat die ATKV betrek kan word by ‘n verteenwordigende Afrikanerraad.

Ek het onlangs verneem dat vooraanstaande persone in Praag en die FAK gesprek met die ATKV voer in 'n poging om hulle ook te betrek by so ‘n Afrikanerraad. Hoewel skepties, het ek nie die pogings afgeskiet of afgekraak nie. Daar was net die geringe moontlikheid dat sekere mense in die ATKV opsy geskuif en nouer bande tussen die organisasie en pro-Afrikaner instellings gesmee kon word.

Maar sekerlik behoort dit nou duidelik te wees dat daar nou geen plek vir die ATKV in enige Afrikanerraad kan wees nie. Daarmee word ATKV-lede nie weggejaag nie. Net die bestuur en direksie wat met die aanstelling van Titus eintlik lynreg teen hulle meerderheid lede gegaan het wat onlangs geweier het om 'n kleurling in die direksie te verkies.

Maar ATKV-lede sal nou gou van hulle moet laat hoor as hulle nie as anti-Afrikaners beskou wil word nie. Daar is ‘n goeie klompie van hulle wat dink dat die ATKV-leiding se standpunte en beleid reg is. Aan diegene is daar geen salf te smeer nie - hulle sal verdwyn in die swart massa-oorheersing wat wag op diegene wat dink dat Afrikaners en/of wittes en/of kleurlinge in ‘n geïntegreerde land kan oorleef of ‘n rol sal kan speel.

Nee, ek praat van en eintlik met daardie ATKV-lede wat hulself nog as Afrikaners beskou en lankal bedenkinge het oor sekere aspekte en optredes van die ATKV-leiding. Presies hoe weet ek nie, maar hierdie mense sal met mekaar moet begin praat, koppe bymekaar sit en begin beplan om op die volgende kongres (in Augustus?) op te staan en hul stemme te verhef.

Dis nou of nooit!

Gelyktydig met die plak van hierdie mening op die blog, stuur ek ‘n brief aan Rapport oor presies wat kultuur is. Indien nie gebruik word nie, sal dit oor ’n week of wat hier verder gevat word.

23.12.07

DIT WAS DOM VAN JOU, MARINUS

Onderstaande brief het ek op Sondag, 16 Desember, aan BY gestuur. Daar is wel een of twee briewe geplaas wat krities teen Marinus was, maar dit was maar aan die flouerige kant. Hierdie een - en ek vermoed ander wat skerper was - het nie die paal gehaal nie.

Het iemand dalk vir my Marinus se e-posadres? Ek sal dit graag aan hom wil stuur.BRIEF AAN BY
Dit was ‘n fout van Marinus Wiechers om hom te laat insleep by hierdie jongste poging om Verwoerd se beeld en aansien af te kraak (BY 15 Desember). Baie van ons oueres wat daardie tydperk saam met mense soos Marinus beleef het, dink steeds Verwoerd was een van die bestes en slimstes, en vir die jonger geslagte maak dit seker nie meer baie saak of hy was of nie.

Een van Wiechers se “aanklagte” teen Verwoerd is dat hy nie “gelyke onderwys” vir almal ingestel het nie. Maar Marinus weet so goed soos ek dat toe die Nasionale Party in 1948 oorgeneem het, was daar nie eens ‘n sweem van ‘n beleid vir swart onderwys nie. Dit het hoofsaaklik op Verwoerd geval om so ‘n beleid en ‘n program te begin en vir die eerste keer is daar werklik aandag aan hierdie saak gegee.

Sy ander groot beswaar is dat Verwoerd nie konsosiasie as beleid ingesien en waardeer het nie. Behalwe dat die konsep en die woord in Verwoerd se tyd heel onbekend was (Lijphart se eerste boek het twee jaar na Verwoerd se dood verskyn), is konsosiasie, soos Lijphart self erken, net ‘n konsep wat kan werk as daar hoogstens 4 of 5 “gemeenskappe” betrokke is. Ons elf of meer groepe maak dit ‘n onrealistiese konsep.

Kyk ons na die jongste voorbeeld van ‘n vorm van konsosasie - die eertydse Britse “unie” wat in terme van devolusie besig is om te ontbind in selfbestuur vir Skotland en Wallis met die Engelse wat bitterlik kla omdat hulle nie seggenskap oor HULLE eie sake het nie - dan sien ons dat hierdie model ‘n baie interessante element het - gebiedsinhoud. Die selfbesturende gebiede het fisiese grense!

Wiechers sal daardie woord “gebiedsinhoud” goed onthou. Ons het dit mos baie in ons tyd gebruik. Ons het dit Afsonderlike Ontwikkeling genoem, maar die klomp bekrompe kritici het volgehou om dit met die skelnaam “apartheid” te smeer.

Want konsosiasie loop met al sy mooi idees van samewerking en oopgemoed, begripvolle, liberale ooreenkomste uit op gebiedsinhoud of balkanisering soos ons dit in Oos-Europa sien en dalk nog in België gaan ervaar. Pure “afsonderlike ontwikkeling”.

En as konsosiasie dan nou so ‘n wonderlike idee was, hoekom het Wiechers en sy mede-grondwetskrywers ná 1994 (volgens Van Zyl Slabbert in Duskant die Geskiedenis was hy een van die voorstes) dit nie in ‘n nuwe grondwet vir die land verwerk en ons die huidige afskuwelikhede en diskriminasie van meerderheidsbewind gespaar nie?Nee, Marinus, dit was ‘n fout om jou te laat insleep by die kwessie of Verwoerd werklik so slim was. Om eerlik te wees, dit was bra dom van jou.

8.12.07

BY WIL NIE KRITIESE BRIEWE PLAAS NIE

Onderstaande brief is verlede week aan By gestuur in reaksie op Christi van der Westhuizen se Afrikanerhaatartikel in By van 1 Desember. Dit is nie gebruik nie - net soos Dan Roodt se goeddeurdagte brief ook nie gebruik is nie. (Sien sy artikel daaroor op die Praag-forum by http://www.praag.org ). By het wel twee briewe in reaksie op CvdW se artikel geplaas - albei sulke ou flou menings wat basies die standpunt huldig dat wat sy en andere soos Goosen geskryf het, dalk reg en waar is, maar darem bietjie kras gestel is. Ag foei!


AAN BY
BRIEF VIR PLASING.


Die Afrikaner is met die magsoorgawe aan die ANC-regime in 1994 ‘n yslike en dalk dodelike wond toegedien. Met die daaglikse aanslag op sy taal en sy leefwyse, die groot getalle van sy kundige jongmense wat uit die land padgee en die snelle verarming van sy eens welvarende middelklas, word hierdie wond net verder vergroot en dit is te betwyfel of die Afrikanervolk ooit weer daarvan sal kan herstel.

Maar dit is blykbaar nie goed en vinnig genoeg vir juis diegene wat voor en met 1994 so aandadig was aan die Afrikanervolk se omverwerping en ondergang nie. Nee, hy moet in die grond geboor en vergruis word en as daar net die geringste teken is dat Afrikaners begin opstaan en hul stemme verhef - soos met die Maas-affêre - moet hulle met mening op hulle plek gesit word.

Dan word die hulp ingeroep van mense soos Engelse boekskryfster Christi van der Westhuizen, “Butch” Goosen, “Evita” Uys, Frits (moffiepa) Gaum, Pik Rooiwyn en selfs Braambos Boesak* om hierdie klomp verkramptes ‘n paar taai oorveë te gee en hulle bekke vir hulle toe te klap - of so dink die persbase.

CvdW is om een of ander rede steeds so bitter daaroor dat die Afrikaner nog gesien en gehoor word, dat sy ‘n boek oor die kwessie geskryf het - in Engels nogal! Ek en my vriende het nie die boek gekoop nie want ons het nie meer lus om uitgeskel te word nie en beslis nie in daardie taal nie. Maar nou moet ons, teen wil en dank, sien dat sy deur Naspers se BY bygesleep word om te help walgooi teen die klomp verkrampte Christene wat Maas so op sy plek gesit het. En Goosen wat in haar “letterkunde” steeds so ‘n vulgêre en vieslike ou lesbie is as wat sy was toe ons jaarre gelede saam in ’n Pretoriase koerantkantoor gewerk het, dink sy kan hierdie klomp Afrikaners reg skel deur hulle as ‘n gevaarlike spesie te verklaar.

Net eers ‘n punt of twee: By en sy medewerkers maak ‘n groot fout as hulle dink dit was net fundamentalistiese Christene wat Maas se dinges vir hom geskop het. Daar is ‘n hele paar van ons wat nie eens naastenby in genoemde kader val nie, wat net so lustig aan die anti-Maas ding deelgeneem het. Gaan kyk gerus op die Praag-forum waar sommige van hierdie Afrikaner-vrydenkers hul menings gelug het.

En die Maasding was nie ‘n aantasting van vryheid van spraak of ‘n aanslag op persvryheid nie. Inteendeel, dit was juis ‘n spontane uitbarsting van die vryheid om jou mening te lug en te bevorder met behulp van die nuwe e-pos- en kortboodskapwapens wat die elektronika vir ons gebring het. En dit het selfs teen die magtige Rapport gewen!

In haar artikel in verlede Saterdag se BY, maak CvdW ‘n hele spul uiters aanvegbare stellings wat helaas te veel tyd en plek sal opneem om gelys en aangevat te word. Maar seker die ergste is in die laaste paragrawe waarin sy aanvoer dat apartheid ‘n geslote stelsel vir selfverwesenliking was, en Afrikaners nou die moed moet hê om in die huidige bestel ‘n “volwaardige nuwe Suid-Afrikanerskap uit te kerf”.

Wat sy - en andere wat soos sy dink en min of meer dieselfde goed kwytraak - eintlik bepleit is dat die Afrikaner sy “volkskap” vernietig, omvorm, afsweer en verloën en in ’n nuwe “volkskap” opgaan. Andere - blykbaar selfs ‘n nugterdenkende soos Herman Giliomee - bepleit assimilasie met die Bruinmense om ‘n nuwe “gemeenskap” te vorm.

Die eerste vraag wat opduik is hoekom moet ons met die Kleurlinge saamsmelt in ‘n nuwe volk of groep? Dit gaan nie ‘n jota se verskil maak aan die swart getalle-oorwig en die stelselmatige onderdrukking en uitwissing van sowel die Afrikaner as die bruinmense nie. Dit gaan nie die Afrikanervolk in enige opsig “versterk” nie want die ander mense het bitter min om in te bring. Vir die Kleurlinge sal samesmelting met die wit Afrikaner net meer afwysing en selfs onderdrukking deur die swart meerderheid bring. En dit gaan bitter min beteken vir die oorlewing van Afrikaans want, soos Richard van der Ross in die week laat blyk het, is Afrikaans nie juis ’n saak van groot belang vir bruinmense nie.

Maar hoekom probeer CvdW en haar trawante so hard om die Afrikanervolk wat hulle gehelp het om so dodelik te wond, steeds te verguis en te vergruis? Is dit frustrasie omdat hulle volksverraad nie na hulle wense deur die nuwe regeerders erken en beloon is nie? Is dit woede omdat daar steeds ‘n beduidende getal Afrikaners - Christene en andere - is wat hulle toenemend teen hierdie aftakeling verset?

Want neem asseblief nou kennis: Ek en my vriende - onder wie daar ‘n goeie klompie doodgewone, alledaagse kerkgangers, en helaas ook enkele fundamentaliste wat sweer die aarde is 6000 jaar gelede geskep, maar ook ‘n paar oopkop andersdenkendes is - beskou onsself as Afrikaners, ons is trots op die naam en trots op ons volk se geskiedenis, sy kultuur en sy verlede - ja, apartheid soos ons dit verstaan het, inkluis.

Ons stel nie belang in assimilasie met enige ander groep of gemeenskap nie, al is ons bereid om met ander trotse groepe saam te werk. Ons ervaar dit dat bereidwilligheid om “op te gaan” in wat ons gedink het ‘n nie-rassige nuwe RSA gaan wees, gesien word as gewilligheid om ons taal, ons waardes en ons leefwyse oorboord te gooi en te laat verdwyn. Ons word nou net mooi dik vir die media en hulle medewerkers wat voortdurend op ons skel of preke vir ons afsteek oor hoe ons moet wees en wat ons moet word.

‘n Hele klompie van ons het juis die afgelope tyd probeer om veral ten opsigte van godsdienstige oortuigings ‘n “oper” benadering by Afrikaners te vestig en die meer fundamentalistiese sienings van die Israel Visie, die Wegrapingaanhangers en verwantes teen te werk. Dit het net begin lyk of ons bietjie vorder, toe kom die Maasding en die daaropvolgende artikels en menings waarna verwys is en laat mense verhard en hulle rûe styftrek teen enigiets wat vir hulle lyk soos aantasting van hulle geloof en hul volkskap.

Hierdie uitskeltaktiek gaan nie werk nie. Dit gaan houdings net laat verhard en nog meer fundamentalisties word. Probeer eerder meer medewerkers met die nugterheid van Rossouw kry as die spul uitgebaktes wat nou gebruik word.

* Hy dink blykbaar dis die stem van die Here wat uit hom kom!

Thys Human
Pretoria

IS DIT DIE HELE ERFENISSTIGTING SE SIENING?

Die Hoof Uitvoerende Beampte van die Erfenisstigting, mnr Gert Opperman, wat ook die hoofbeampte van die Voortrekkermonument is, het ‘n brief aan verskeie taal- en kultuurinstansies gestuur waarin hy sy siening oor ‘n “gedeelde erfenis” en oor die Afrikaner uiteengesit het.

Dit is gedoen na aanleiding van ‘n versoek deur Rapport wat blykbaar besig is met so ‘n opname.

Sy antwoord aan Rapport word ter wille van volledigheid onderaan hierdie insetsel weergegee. Daarin maak hy ‘n hele aantal algemeen aanvaarbare en waarskynlik onomstrede stellings, soos dat daar sekerlik nie (of dan “nog nie”, soos hy dit stel) van ‘n “gedeelde erfenis” gepraat kan word nie en trek hy netjiese en goeie verdelingslyne. Met sy siening dat hande uitgereik kan word om saam te werk oor Afrikaans, kan ek ook nie werklik fout vind nie.

Maar dan kom hy by ‘n definisie van “Afrikaners” wat, volgens hom, deur die Erfenisstigting vir ”interne gebruik” geformuleer is:

“… Afrikaners is persone, ongeag afkoms, kleur of geloof, wat hulleself ten volle as Afrikaners beskou of as sodanig beskou word en hulleself ook ten volle of met ‘n gedeelte van die inheemse Afrikaanse kultuurgoedere vereenselwig en dit as hulle kulturele erfenis beskou”.

Met hierdie definisie het ek en andere nie veel fout te vind nie, behalwe vir daardie woordjie “kleur”. Want dit impliseer dat Bruinmense, voorheen bekend as Kleurlinge, maar deur sommiges deesdae “Bruin Afrikaners” genoem, ook Afrikaners kan wees. En dit kan nie. Nie net oor my en andere se sieninge van hulle nie, maar juis binne die konteks van die res van Opperman se definisie nl. “ ..mense wat hulself ten volle as Afrikaner beskou OF as sodanig beskou word…”

Bruin mense word nie deur die breë stroom Afrikaner as as lede van die Afrikanervolk beskou nie en ek dink ook nie die massa Bruines WIL as sodanig beskou word nie. Ek brei verder hierop uit in ‘n stuk oor Herman Giliomee se sieninge wat binne dae hier geplak word.

Opperman was verskeie kere al in die kollig oor sekere dinge, maar het blykbaar elke keer die voordeel van die twyfel gekry en is steeds in hierdie belangrike poste.

Dit het nou tyd geword vir die Erfenisstigting en die Beheerraad van die Monumnent om duidelik, standpumnt in te neem oor hierdie sieninge en oor Opperman se rol.

My eerste en eintlik enigste vraag is aan die Erfenisstigting wat glo ‘n Artikel 21 maatskappy is en mense soos Carel Boshoff en Willem Cruywagen insluit: Is hierdie definsie en die volle implikasies werkllik julle siening of is dit alweer ‘n kompromie standpunt?

Die Tussentydse Afrikanerraad (TAR) het ‘n verklaring uitgereik waarin hulle hul standpunt uiteensit. Ek plaas dit met graagte onderaan Opperman se verklaring.
OPPERMAN SE BRIEF

Geagte Vriende

Die HUB is onlangs deur Rapport versoek om sy siening te gee oor of
ons reeds of ooit van ‘n “gedeelde erfenis’ in Suid-Arika sal kan
praat. Onderstaande is die antwoord deur hom verstrek en aangesien
persone wat in die onderwerp belangstel, dit interessant mag vind,
word dit graag vir insae en moontlike kommentaar deurgegee.

Vriendelike groete

Gert Opperman
Hoof Uitvoerende Beampte

Hieronder verskyn die woordomskrywing van die begrip “Afrikaners” soos deur die Erfenisstigting vir eie interne gebruik geformuleer. Ons hang dit nie aan die groot klok nie en wil dit op niemand afdwing nie, want ons is bewus dat daar ook ander woordomskrywings is en ons gun graag aan ander persone die reg om hul eie sienings daaroor te huldig.

Ons uitgangspunt is dat ‘n persoon gelyktydig verskillende identiteite kan hê wat nie noodwendig onderling uitsluitend is nie. Ek kan gelyktydig ‘n trotse Suid-Afrikaner, ‘n trotse Afrikaanssprekende en ook ‘n trotse Afrikaner wees, sonder dat die een afbreuk aan die ander hoef te doen.

Algemeen gesproke het ons dus ‘n oop, inklusiewe benadering, gebaseer op hoe jy jouself en hoe ander jou sien en ook die kultuurgoedere wat jy as jou eie beskou en waarmee jy jouself assosieer.

Vanweë historiese en ander redes is dit só dat daar nog nie noodwendig gepraat kan word van ‘n gedeelde Afrikaanse erfenis nie en dit dalk vir nog baie jare nie moontlik sal wees nie. Dit is egter nie noodwendig verkeerd nie. Ons gun graag aan ander die reg om dit wat vir hulle as ‘n kultuurgroep belangrik is, te koester en te
beskerm, sonder om enigsins te impliseer dat dit verkeerd of noodwendig minderwaardig is, bloot omdat dit anders is as wat weer vir ons meer belangrik is.

Terwyl ons graag wil hande uitreik om beter kontak met ander te bewerkstellig, moet dit op ‘n natuurlike wyse gebeur. Om dit geforseerd te doen, kan baie maklik ten koste wees van al die betrokke groepe se eiesoortige erfenis en kultuur en dan dien ons niemand se saak nie.

Terselfdertyd moet ons strewe om te bou op dit wat ons wel gemeenskaplik met mekaar deel, bv. die Afrikaanse taal. Reeds daarom is ek baie bly oor die groot vordering wat daar die afgelope rukkie gemaak is om rondom taalbelange geledere te sluit en uit een mond te begin praat, ongeag ander werklike of gewaande verskille wat mag
bestaan.

Die sleutel tot die saak is dat ons, met behoud van selfrespek en wedersyde respek, meer gereeld openhartig met mekaar moet kommunikeer oor dit wat vir ons belangrik is en ook waaroor ons, verantwoordelik, van mekaar verskil. In die proses mag ons
dalk ontdek dat daar baie meer gemeenskaplikhede is as wat daar op die oog af is, maar terselfdertyd kan dit ook groter begrip bring vir redelike en verklaarbare verskille en voorkeure, wat nie noodwendig verkeerd is nie.

Die Erfenisstigting het die afgelope paar jaar baie goed gepresteer tov die beskerming en uitbouing van die Afrikaners se fisiese erfenisgoedere, ten spyte van baie moeilike omstandighede en ‘n akute tekort aan hulpbronne en staatsteun. Ons sal graag die kundigheid en ondervinding wat ons opgedoen het, met ander kultuurgroepe wil deel, maar wil nie graag meerderwaardig of paternalisties voorkom nie,
veral omdat ons besef dat ons ook nog baie het om te leer. Ons wag dus ook op aanduidings van persone en groepe wat dalk van ons dienste en bystand gebruik wil maak en oop is vir wedersydse samewerking. Indien dit gebeur, sal daar dalk nog vinniger gevorder kan word op die pad van onderlinge begrip en die soeke na groter
gemeenskaplikhede.

Vriendelike groete

Gert Opperman
Hoof Uitvoerende Beampte
Die Voortrekkermonument en Die Erfenisstigting

Woordomskrywing:

“Afrikaners is persone, ongeag afkoms, kleur of geloof, wat hulleself
ten volle as Afrikaners beskou of as sodanig beskou word en hulleself
ook ten volle of met ‘n gedeelte van die inheemse Afrikaanse
kultuurgoedere vereenselwig en dit as hulle kulturele erfenis
beskou”.


DIE TAR SE VERKLARING:

DIE ERFENISSTIGTING SE SIENING VAN ‘N GEDEELDE ERFENIS -WOORDOMSKRYWING VAN AFRIKANER

Die TUSSENTYDSE AFRIKANERRAAD -TAR -het kennis geneem van RAPPORT se versoek aan die ERFENISTIGTING rakende bogenoemde aangeleentheid. U reaksie daarop, namens die ERFENISSTIGTING, is vir die TARvan besondere belang en is dit dan ook behoorlik onder die loep geneem. U uitnodiging aan geintereseerdes okommentaar word met dank aanvaar en word kortliks soos volg verwoord

G E D E E L D E E R F E N I S

1 - U siening ‘DAT DAAR NOG NIE NOODWENDIG GEPRAAT KAN WORD VAN N GEDEELDE AFRIKAANSE ERFENIS NIE’ is op sigself baie wyd gestel. Dit veronderstel ‘n verlede van gesamentlike/gemeenskaplike ondervindings oor jare heen as naasbestaande volke/gemeenskappe/groepe. Dit kan beide negatiewe en positiewe herinnerings oproep, en word in die volksgeheue as geskiedenis geliaseer en vind uiteindelik gestalte in die uitlewing van ‘n spesifieke volk se kultuur. Verskillende volke belewe en interpreteer dieselfde gesamentlike ondervindings verskillend en handel op ‘n eiesoortige wyse daarmee as kultuurbelewenis en/of kultuurerfenis

2 - Die begrip kultuurerfenis is egter baie meer spesifiek, en het te make met die hart en siel van ‘n Volk -dit ontstaan o.a. uit bogenoemde gesamentlike ondervindings, en word tot kultuurerfenis verhef vanweë die bydrae wat dit lewer tot die verbreding en uitbouing van ‘n Volk se eiesoortige kultuurgoedere

3 - Die begrip ‘GEDEELDE AFRIKANER ERFENIS’ kan dus niks meer wees as ‘n geskiedkundige verwysing nie. Die verwerking daarvan tot ‘n eiesoortige volkskultuur kan slegs die besit van ‘n enkele Volk wees en kan derhalwe nie met ‘n ander kultuur gedeel word nie

A F R I K A A N S E T A A L

1 - AFRIKAANS is die spreektaal van die AFRIKANER, en vorm die verbale vergestalting van die AFRIKANER se kultuur. Ook ander volke praat AFRIKAANS maar in verwerkte vorm as ‘n dialektiese weergawe van standaard AFRIKAANS

2 - U noem dat ‘ONS MOET STREWE OM TE BOU OP DIT WAT ONS WEL GEMEENSKAPLIK MET MEKAAR DEEL, NL. DIE AFRIKAANSE TAAL’ . Ja, insoverre dit die algemene welsyn van AFRIKAANS in die breë raak. In die besonder NEE, want ‘n taal, selfs ‘n gedeelde taal [soos BRIT-ENGELS, VSA-ENGELS, AUSTR-ENGELS] word in die volksmond van ‘n spesifieke volk omvorm tot ‘n eiesoortige uitdrukking van sy eie unieke volkswees en volksbesit.

(POSBUS 399 BEDFORDVIEW 2008)

RAADSLEDE:

DR POL DOUSSY, ERNIE FABEL, ALBERT DE VILLIERS, JAAP KELDER, FANIE VAN HEERDEN, ANNETTE KENNEALLY, LOU VAN ZYL, IVAN MARTENS, GIDEON MEIRING ALBERT SMOOK, JACO STRAUSS, TIM VAN DER WESTHUIZEN, MARK SINGERY.

UITEENSETTING:

A F R I K A N E R

1 - U woordomskruwing stel dit dat ‘AFRIKANERS IS PERSONE, ONGEAG AFKOMS, KLEUR OF GELOOF, WAT HULLESELF TEN VOLLE AS AFRIKANERS BESKOU ----’ Hierteenoor verwoord die TUSSENTYDSE AFRIKANERRAAD sy siening soos volg en soos vervat in sy verklaarde GRONDBEGINSELS artikel 2: DIE TAR BESKOU AFRIKANERS AS DIE AFSTAMMELINGE VAN DIE GEUSE, HUGENOTE EN VOORTREKKERS WAARUIT DIE BOEREVOLK/AFRIKANER ONTSTAAN HET, WAT SAAM MET IMMIGRANTE UIT ANDER BLANKE LANDE DIE AFRIKANERVOLK DEUR ASSIMILASIE GEVORM HET, EN WAT LATER STANDAARD AFRIKAANSONTWIKKEL HET. U standpunt dus dat die AFRIKANER ‘n mengelmoes van kleur, afkoms en geloof is, is sonder substans en is ‘n growwe veralgemening van alles wat vir die AFRIKANER heilig is

Laastens meld u dat ‘DIE ERFENISSTIGTING DIE AFGELOPE PAAR JAAR BAIE GOED PRESTEER HET TOV DIE BESKERMING EN UITBOUING VAN DIE AFRIKANERS SE FISIESE ERFENISGOEDERE’ Graag sou die TAR so ‘n prestasie-verslag onder oë wou neem en rig hiermee formeel so ‘n versoek aan u. In teenstelling hiermee is oa die volgende onhebbelikhede van die ERFENISSTIGTING skerp in die geheue van behoudende AFRIKANERS vasge-ets

A -Popkonsert in senotaafsaal van monument

B -Onthulling van DANIE THERON se standbeeld deur Nelson Mandela

C -Geposeerde foto van bruin vrou op senotaaf deur FAK (FOUT, dit was die ATKV - Thys)

D -Weiering om reuse VIERKLEUR by monument ten toon te stel, en nog meer

Alles in ag genome is die TAR se oorwoë mening dat die ERFENISSTIGTING, soos vele ander van die voorheen volkseie organisasies, deel van die groot integrasie-klug geword het wat sonder stamp of stoot besig is om die AFRIKANER se kultuurerfenis weg te dobbel.

Ons volstaan met die siening dat ‘n GEDEELDE ERFENIS - sou dit moontlik wees - ONVOORWAARDELIK SAL LEI TOT GEMEENSKAPLIKHEID, DAN TOT GELYKSTELLING, DAN TOT VERBASTERING EN UITEINDELIK DIE ONVERMYDELIKE VERNIETIGING VAN DIE AFRIKANERVOLK

Die volksdigter, G A WATERMEYER, verwoord in die volgende strofes die kanker van geweenskaplikheid en diesulkes soos u wat dit propageer

“NOG KRUIP DAAR HARTE KOUD VAN HAAT TELKENS WANNEER ONS VOLKSVAS PRAAT

BLY BLANK, MY VOLK, BLY BLANK IN GEES LAAT HELDERHEID JOU HARTSLAG WEES

DIE WAT OM KLEURGELYKHEID KREET IS HUL WAT NIE DIE KRINGLOOP MEET’

en ten laaste die wysheid en versiendheid van Dr Verwoerd 12 Desember 1960

‘EK GAAN NIE DIE GESKIEDENIS IN AS DIE MAN WAT DIE AFRANERVOLK NA VERBASTERING GELEI HET NIE’

Dankie weereens vir die geleentheid om kommentaar te kon lewer.

19.11.07

KORTLIKS OOR MAAS EN RAPPORT

Die yslike storm wat losgebars het rondom Deon Maas se omstrede Satans-artikel in Rapport, het natuurlik ‘n yslike spul stof opgeskop - sommige daarvan doelbewus om te probeer om ’n paar feite te verdoesel.

Die stof het nog lank nie gaan lê nie, maar ’n hele paar dinge begin al duidelik word:

1. Die ongekende opwelling van e-posse en SMSe (ek hou van die woord vonkpos vir laasgenoemde maar dit wil blykbaar nie posvat nie) wat ‘n boikot van Rapport (en blykbaar nog sterker optrede) aangevuur het, is nie bloot skielike en onverwagte optrede van ’n klomp “verkrampte, bekrompe, onverdraagsame” Christen-Afrikaners nie. Dit is eintlik net die uitbarsting van ‘n opwelling van woede, frustrasie en wrewel wat al geruime tyd - ek sou sê selfs jare, maar beslis die afgelope jaar of twee - in Afrikanergeledere voorkom oor die benarde en magtelose situasie waarin hulle hul sedert 1994 bevind.

Nie alleen voel hulle dat hulle mislei, bedrieg, belieg en verneuk was nie, maar hulle kan nêrens hul frustrasies en besware stel en aandag laat kry nie want feitlik al die media - met die uitsondering van Radio Pretoria en Die Afrikaner - verkondig ’n ideologie en ’n boodskap dat ou Afrikanerwaardes uitgedien is, die Afrikanervolk liefs moet verdwyn deur samesmelting met volksvreemdes en andersdenkendes, en ons nog nie genoeg gely het vir die sonde van apartheid nie. Ander sieninge kry net af en toe aandag - in so ‘n mate dat mense soos Giliomee en Jaap Steyn wat enkele jare gelede met ‘n sekere mate van agterdog betrag is, al hoe meer in Afrikanergeledere as sterk en onbevange stemme beskou word omdat hulle nie skroom om ‘n ander aksent op sekere dinge te plaas nie.

Hierdie Maas-affêre was maar net die laaste strooi, die vonk wat die smeulende kruitvat laat ontplof het.

Want laat ek nou vir Rapport en sy genante wat dink dat dit net ‘n klomp bekrompe Christen-Afrikaners was wat aan hierdie ding deelgeneem het, vertel dat dit net nie waar is nie. Die e-posse en loopfoonboodskappe is ook baie ywerig aangestuur deur mense wat nie baie sterk voel oor Christelikheid en ‘n vreemde ding soos Satanisme nie, maar hier hulle kans gesien het om die linksgerigte, anti-Afrikaner element wat in sekere media hoogty vier, aan te vat. Dit was met groot genot dat hulle aan die veldtog teen Maas kon deelneem want hy is beskou as een van die hoofeksponente van daardie anti-Afrikaner element. Dit kon net sowel een van die ander soos Max, Sampie, Jan-Jan, Boesak, Tutu en dies meer gewees het wat die vonkie laat ontbrand het.

Nee, ek praat nie van myself nie want ek was nie een van die boodskapverspreiders nie, hoewel ek ook verskeie boikot-versoeke ontvang het. Ek kon nie by ’n boikotaksie aansluit nie want na ’n jaar of twee warin ek weens spesifieke omstandighede op die hoogte van nuus en menings in die Afrikaanse media moes bly en dus koerante moes koop en selfs TV-nuus kyk, het ek besluit dat ek gerus sonder Rapport kan klaarkom toe aangekondig is dat die vent Maas vir hulle gaan skryf. Ek was toe al in die tweede week van my eie “boikot” toe hierdie een begin!

En as enigeen dink ek praat twak as ek sê dit was nie net bekrompes wat deelgeneem het nie, gaan kyk wat deur wie kwytgeraak is op sekere forums, blogs en ander elektroniese besprekingsplekke.

2. Menings van sogenaamde kenners dat die boikotveldtog en Maas se uitskoppery ‘n ernstige knou is vir persvryheid, is die grootste klomp twak in ‘n lang geskiedenis van twakpratery oor persvryheid.

In werklikheid was hierdie ‘n reuse oorwinning vir vryheid van spraak en die reg om andere te oortuig om saam met jou te stem en teen onaanvaarbare dinge op te tree. En dit alles danksy die hedendaagse wonder van die elektronika.

Want dis was die reg om jou mening te lug in e-posse, om kortboodskappe op jou selfoon aan elkeeen op jou lys van kontakte te versprei, om pleidooie vir ‘n boikot teen Rapport op besprekingsforums en kletskamers in groot vet letters te plaas, wat hier geseëvier het. Ja, dis reg. Vir die eerste keer het mense werklik besef dat hulle danksy die era van rekenaars, die internet en gesofistikeerde loopfone die reg het om hul mening te lug, die vermoë het om saam te span en iets soos Maas se afdanking te bewerkstellig en dat die tyd dat hierdie “vryheid van spraak” net in die redakteurs van koerante gesetel was, iets van die verlede is.

Dis ‘n nuwe era wat hier ingelui is en die einde daarvan is onvoorspelbaar, maar dit kan alles net hoogsopwindend wees! Hier kom nog vir jou ‘n ding of twee!

Wanneer “persvryheid” en moontlike aantasting daarvan deur mense soos Anton Harber en Raymond Louw opgerakel word (soos hulle hede Sondag weer in Rapport doen), is dit eintlik ‘n pleidooi vir die reg van ‘n individu of ‘n groep individue in ‘n mediamaatskappy om hulle unieke, enkele mening wyd en syd te kan verkondig. Dit is waar dat hulle dit klee in mooi woorde van “vryheid van spraak”, maar die gewone ou, die koerantleser en die TV-kyker en die andersdenkende, geniet ook daardie vryheid van spraak in teorie, maar in die praktyk kan hy dit nie toepas nie - beslis nie in hierdie land nie - nie onder die huidige regering nie, maar ook nie onder vorige NP-regerings nie.

Want die doodgewone werklikheid is dat dit waarskynlik sedert die vyftigerjare gans onmoontlik vir ‘n individu, selfs ‘n groep vermoënde individue geword het om koerante te stig en uit te gee en so hul eie vryheid van spraak te beoefen. Dit kos miljoene om ‘n koerant te begin, dit kos tien keer soveel om ‘n TV-stasie te begin - selfs al kry jy ‘n lisensie.

Die doodgewone werklikheid is ook dat selfs ‘n koerantredakteur nie ongebreidelde “vryheid van spraak” of persvryheid het nie. Dit is deel van die mediawerklikheid dat mediagroepe gewoonlik een of ander politieke party of siening of ideologie steun en dit word van redakteurs verwag om in die breë daarby in te val.

Dit is nie ‘n nuwe ding nie. Dit was die situasie sedert die heel eerste koerante in die land verskyn het en dit was veral die situasie in die Afrikaanse mediagroepe die afgelope 100 jaar. Die stigters en direksies van Afrikaanse koerante het in beginsel besluit dat hulle die Nasionale Party (en vir ‘n kort ruk die Verenigde Party van Hertzog en Smuts) sou steun. Redakteurs is aangestel met die ongeskrewe maar vaste aanvaarding dat hulle in die breë by daardie beginsel sal hou. Hulle kon aspekte van die party se beleid en sieninge (hetsy in regering of nie) ontleed, kritiseer en selfs probeer beïnvloed, maar die party afskryf en ‘n ander een begin steun? Nooit in der ewigheid nie.

Ek het nooit vir Engelstalige koerantgroepe gewerk nie, maar uit my noue kontak met die politieke skrywers en redakteurs van hierdie koerante, het dit geblyk dat presies dieselfde vir hulle gegeld het. Eendag, as die joernalistieke muse my weer ‘n klap of twee gee, vertel ek van die probleme wat hierdie aspek van “persvryheid”vir sommiges soos wyle Tertius Myburgh - en in ‘n geringe mate ook vir my en van my kollegas - gebring het.

Nou is dit helaas so dat met die oorname van die ANC en daarmee die Engelstalige media se angstige gekruip by die nuwe heersers deur swartes as rubriek- en politieke skrywers en as redakteurs aan te stel, daar vinnig onder hierdie mense die idee ontstaan het dat as jy by ‘n koerant (of ‘n TV- of radiostasie) as verslaggewer of omroeper of so iets aangestel word, jy onmiddellik ‘n ruim, onbeteulde en onbegrensde “vryheid” geniet om te skryf en te sê wat jy wil.

Dit het, na wat ek verneem, soms komiese insidente by hierdie instansies afgegee, maar daar het nogtans ‘n nuwe en skewe idee van “persvryheid” ontstaan, en dit wil soms lyk of selfs mense soos Harber en Louw daardeur aangetas is. Dit is hierdie skewe sienings wat meebring dat Rapport se afdanking van Maas deur sommiges as ’n “inbreuk” op daardie vryheid gesien word.

Rapport verduidelik dat Maas ’n deeltydse medewerker was, maar deeltyds of heeltyds, die werklikheid is dat geen rubriekskrywer of redaksielid van ’n koerant sy ou meninkie kan lug as dit nie die redakteur van die koerant (of dan sy luitenante in sy hoofredaksie as hy nie beskikbaar is nie) behaag nie.

Dus, Maas kan net so min op “vryheid van spraak” aanspraak maak as wat ek kan EIS dat Rapport my menings plaas.

3 Dit bring my by ’n belangrike punt in die hele kwessie: Dat Maas se kop gerol het, verskaf groot genoegdoening, maar hy is nie al een wat hier verantwoording verskuldig is nie. Tim du Plessis behoort eintlik te verduidelik hoekom hy Maas se satanisme-rubriek vir plasing goedgekeur het. Hy het dit klaarblyklik vóór publikasie onder oë gehad. Hy het dus geweet wat hy doen en die finale verantwoordelikheid berus by hom. Maar moenie nou beweer dat ek ‘n nuwe anti-Tim veldtog wil laat begin nie!

4. Die laaste punt in ‘n inset wat alweer te lank is, gaan oor Rapport se “erkenning” dat die besluit om Maas te pos, op grond van “kommersiële” oorwegings geneem is. Daar was glo sprake van verspreiders en verkopers wat wou weier om Rapport te hanteer. Daar is diegene wat Rapport wil verkwalik omdat hy om “kommersiële” redes so opgetree het. Maar hulle vergeet klaarblyklik dat Rapport om presies hierdie redes vir Maas as rubriekskrywer aangestel het.

Baie duidelik is daar aanduidings in sirkulasiesyfers en lesersgetalle dat dinge nie meer so voor die wind gaan met Rapport nie. Die redakteur van Sondag, ‘n mededinger in dieselfde stal as Rapport, het met blad se verskyning erken dat Rapport se syfers ‘n afname toon.

Maas het met sy rubriek in BY (bylaag by Naspers se dagblaaie) en ook sy optrede elders, heelwat reaksie uitgelok - sowel vir as teen, maar veral teen. Dit was mos so duidelik soos daglig dat deur Maas aan te stel, Rapport gehoop het om diegene wat Maas haat of geniet, as lesers te lok en so sy verkope op te stoot - puur en suiwer “kommersiële” redes!

Nugter weet wat hy nou gaan doen, maar iets sal hy moet doen om lesers iets anders te gee as die gereelde spul vervelige en so dikwels anti-Afrikaner skrywers en bydraers.

Soos iemand op een van die internetforums dit gestel het: Rapport kan nou gerus ook die byl inlê onder mense soos Heinrich Wyngaard, Jacob Rooi en ander regstellende aksie aanstellings.

Goeie idee!

10.11.07

RED NOU 'N VOLK MET SO 'N ATKV

Deel 1

Met die groot oorgawe van 1994 het ‘n hele paar eertydse Afrikaner-organisasies die kluts skoon kwytgeraak in hul ywer om in die nuwe bedeling in te pas en deel te neem. Hulle het - in ‘n sekere opsig heel verstaanbaar - die destydse propaganda van versoening, samewerking en die bou van ‘n reënboognasie nie alleen geglo nie, maar dit omhels.

Dit was eintlik net ‘n handjievol van hulle: die ATKV, die Afrikaner(broeder)bond, Afrikaanse Handelsinstituut, AgriSA, die ou Voortrekkers en ‘n beduidende klomp mense in die leierskappe van die Afrikaanse kerke..

Daar was mense wat geglo het dat die FAK toenteryd ook onder daardie organisasies getel kon word. Dit was egter juis die FAK wat eerste begin het om nuwe bloed in te voer wat die organisasie weer nader aan sy Afrikanerbasis gebring het sonder om heel regs oor die afgrond te tuimel. Ander, soos die Afrikanerbond, begin deesdae weer geluide maak wat ’n mens laat hoop dat hulle stadig maar seker besig is om terug te keer na hulle wortels en hul volk. Maar dit lyk nie of die ander enigiets geleer het nie.

Ek het reeds hieronder bepleit dat die AHI sy naam verander want dit is lank nie meer ‘n “Afrikaner” instansie nie en die leier van die Voortrekkers is besig om op ‘n harde manier te leer wat die evangelie van versoening in die kerk beteken.

Die een organisasie van hierdie klomp wat die spoor totaal byster geraak het en net verder en verder wegbeweeg van sy basis en sy ankers in die Afrikanervolk, is die ATKV. Wat veral so tragies is, is dat die mense in beheer van hierdie organisasie net nie wil hoor en verstaan dat hulle besig is om voeling met die Afrikaner te verloor nie. Nee, hulle neuk voort asof hulle en net hulle weet wat reg is.

Hulle probleem is natuurlik dat hulle nie kan of wil insien dat die politieke omgewing drasties verander het sedert Mbeki en die militantes in die ANC die bewind oorgeneem het nie en dat die ANC net mooi vere voel vir versoening en samewerking met veral die Afrikaner. Hulle gebruik net sekere Afrikaners as bruikbare gekke (“useful idiots“).

Sou enigeen vir Johan van Schoor, voorsitter van die direksie van die ATKV, wys op kritiek wat ek hier op die ATKV uitspreek, sal hy seker onmiddellik antwoord dat ek nou al meer as drie jaar lank ‘n vete teen die organisasie voer, dat ek ‘n jaar of wat gelede as lid van die ATKV bedank het en dus nie meer enige inspraak in sy doen en late het of kan hê nie en dat my sieninge en voorstelle vir aanpassing in die ATKV summier deur hulle verwerp is.

En hy is nie heeltemal verkeerd nie, behalwe vir so ou puntjie of twee.

Dit is waar dat ek sedert 2004 in ‘n hele paar skermutselings met die ATKV en van sy top manne soos Frits Kok betrokke was. Maar dit is ook waar dat die gewone ATKV-lid en andere nie die vaagste benul of kennis hiervan of van die baie geldige besware wat ek teen die ATKV se sieninge en optredes ingebring het, het nie. Dit is nie net deur die ATKV en sy topmanne verbloem en vir gewone lede weggesteek nie - ons sogenaamde vrye en onverskrokke Afrikaanse media het nie ‘n woord daarvan gerep nie, behalwe vir ‘n niksseggende beriggie of twee. Die enigste wat wel hieroor berig het, was natuurlk Radio Pretoria.

Dit is ‘n lang maar interessante verloop van gebeure en ter wille van die rekord en van onderskraging van standpunte wat ek hier stel, sit ek dit taamlik volledig uiteen in ‘n aparte inset. (Sien Onderonsies met die ATKV hieronder).

Dit is my onwrikbare siening dat die ATKV-direksie en sy top amptenare die organisasie:

@ Sedert 1994 op die verkeerde baan geplaas het en hardkoppig weier om van daardie standpunte af te sien;

@ Die direksie en bestuur ‘n onbehoorlike en uiters ondemokratiese houvas op die organisasie het en eenvoudig nie toelaat dat enigeen met ander sieninge in top poste aangestel of selfs verkies word nie;

@ Dat besluite en aksies van die direksie en bestuur dikwels baie dig gehou word vir die gewone lid en die algemene publiek.

@ Dat daar halsstarrig, selfs verkramp en bekrompe, vasgeklou word aan ‘n reeds uitgediende siening van versoening, samewerking en eensgesindheid met die heersende ANC-regime en dat niks wat daardie regime doen, die ATKV-heersers van mening kan laat verander nie;

@ Dat daar ‘n yslike gaping in oortuiging en doelwitte tussen die meeste lede aan die een kant en die topbestuur aan die ander kant, bestaan, maar dat dit op valse en bedrieglike wyse toegesmeer en verswyg word want die top mense weet dat hulle vinnig sal waai as die waarheid moet uitlek. Ja, ek beskuldig die ATKV se direksie en sy topbestuur van doelbewuste leuens en bedrog, van misleiding en verwarring wat geskep word deur die gebruik van mooiklinkende frases en van verswyging van doelwitte en beleid wat hulle baie goed weet hulle nie met die meerderheid van hulle lede deel nie.

@ Dat daar snaakse dinge aan die gang is met die lidmaatskap van ‘n handjievol Kleurlinge en ‘n enkele tak wat uit Swartes bestaan.

@ Dat al hierdie dinge in die finale instansie gaan oor geld - oor die miljoene wat die ATKV beheer met sy oorde en sy groot inkomste aan ledegeld. Wat vir my kommerwekkend is oor hierdie aspek is dat dit Afrikanergeld is waarmee hier geploeg en gewoeker word - dikwels tot ondermyning van die Afrikanervolk.